Meghívó közgyűlésre


Tisztelt Tagtársak, Támogatóink és érdeklődő Lakótársak!
Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a Rózsavölgy Egyesület Elnöksége által meghirdetett 2019. évi rendes közgyűlés időpontjának -2019. február 22. napjának 18 óra 30 percére összejött tagsági létszám nem érte el a határozatképességhez szükséges létszámot. Ezért
 
a megismételt közgyűlés megtartására 2019. március 1-én 18 óra 30 perckor kerül sor, amely a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes.
 
A megismételt közgyűlés helyszíne: 1221 Budapest, Ady Endre út 25.
Szavazásra csak egyesületi tagok jogosultak.
Tisztelettel kérjük az egyesületi tagokat, hogy minél többen jelenjenek meg március 1-én 18 óra 30 perckor és javaslataikkal, részvételükkel támogassák az egyesület munkáját.
A tervezett napirendi pontok:
1. Az Egyesület Elnökségnek beszámolója az elmúlt évről és a gazdálkodásról.
2. A Beszámoló elfogadása – hozzászólások
3. Számvizsgáló Bizottság beszámolója a gazdálkodás ellenőrzéséről.
4. A Beszámoló elfogadása – hozzászólások
5. Az elnökség 2019. évi tervei, költségvetés tervezetének ismertetése.
6. Hozzászólások, javaslatok.
7. A 2019. évi program és költségvetés elfogadása.
8. Egyebek
 
Tisztelt Tagtársunk!
 
Amennyiben javaslata van a taggyűlés napirendi pontjainak kibővítésére, kérjük e-mailben, vagy levélben jelezze az Egyesület titkárságának 2019. február 8-ig. info@rozsavolgyegyesulet.hu
Kérjük, hogy az ez évi tagdíjat rendezzék programjaink alatt, a foglalkozásvezetőknél, vagy a titkárságon, előzetes időpont egyeztetéssel, melyek éves összege:1000 Ft/év a diákoknak és a nyugdíjasoknak, 2000 Ft/ év a többi felnőttnek. A tagdíj befizetésére a taggyűlésen is lesz lehetőség. Új tagfelvétel ilyenkor nincs.
Budapest, 2019. január 23.
A Rózsavölgy Egyesület Elnöksége nevében Farsang Éva titkár

Scroll to Top