Mi történik a Hosszúréti-patakkal


A Hosszúréti-patak mederrendezési tervét elutasító tervtanácsi ülést követően az egyesület környezetvédelmi munkacsoportja megfogalmazta álláspontját, és kérdéseket intézett az illetékesekhez. A kérdések a mai napig megválaszolatlanok maradtak.

 1. Egyesületünk ragaszkodik a patak revitalizációjához.
 2. Azt szeretnénk, hogy a Hosszúréti-patak XXII-ik kerületi szakasza önkormányzati tulajdonban maradjon, és semmiképpen se kerüljön át a főváros tulajdonába. (Itt jegyeznénk meg, hogy a patak neve minden térképen Kamaraerdőtől Kő-ér.)
 3. Ragaszkodunk a meder és mederfal természetközeli állapotának megőrzéséhez, fenntartásához, rendszeres karbantartásához, amely magában foglalja a villamos pálya felőli oldal védelmét is!
 4. A meder középvíz felett található fák és bokrok megőrzési is a revitalizáció fontos részét kell, hogy képezze.
 5. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a patak természetes vízhozama megmaradjon.
 6. Érdeklődnénk, hogy a tervezők és a szakemberek vizsgálták-e, milyen hatással van a patak vízgyűjtőterületének átalakítása és beépítése a vízhozamra.
 7. A Tóváros lakópark területén lévő két tó szolgálja-e az alattuk lévő területek árvízvédelmét?
 8. Számba vették-e az összes záportározót?
 9. Kell-e árvízvédelmi gátat zsilippel és átemelő szivattyút létesíteni a patak alsó szakaszán a Duna visszaduzzasztásának megakadályozása miatt?
 10. Tudomásunk szerint az Unitef Kft. eleddig elsősorban útépítési tervezéssel foglalkozik. Van-e jogosultsága, hozzáértése és tapasztalata patak-rendezési, revitalizációs terv készítésére?

Az alábbiakban azokat a kérdéseket és megjegyzéseket fogalmazzuk meg, amikre az önkormányzat vezetőtől és illetékes szakemberitől várunk választ.

 1. Mi történt a tervtanácsi ülés után? Reagált-e a Fővárosi Önkormányzat és az Unitef Kft. a megszületett döntésre és az elhangzott észrevételekre?
 2. Mi lesz az ügyben a következő lépés, és mikor?
 3. Továbbra is támogatják az Önök által 2006-ban készíttetett revitalizációs terv megvalósulását, vagy jelentős eltérés van a legújabb elképzelés között?
 4. Egyetértenek-e az általunk szükségesnek tartott Rózsavölgyi Lakossági Fórum megtartásával a fent említett témában?
 5. A Rózsavölgy Egyesület környezetvédelmi, patakvédelmi munkacsoportja részt kíván venni a Hosszúréti-patak témájában tartandó minden jelentős egyeztetésen és tervtanácsi ülésen.
 6. Végezetül kérjük Önöket, hogy időben biztosítsák számunkra a tervdokumentációba történő betekintést, és adjanak lehetőséget a döntéshozatal előtti véleményezésre!

Budapest, 2009. március 05.

Rózsavölgy Egyesület

környezetvédelmi munkacsoport


Scroll to Top