„Azon nagy magyar férfi képét látjátok magatok elõtt, kirõl méltán elmondhatja a történetírás, hogy hazájával legtöbb jót tett. Neve Széchenyi István. Egész családját jellemzi e czima haza boldogítója.” Atyja Széchenyi Ferencz alapitá a nemzeti muzeumot , anyjának testvére gróf Festetics György, a Georgikont. E hon áldott családból született István 1791-ik sept. 21-én. Ifjúkora zajos küzdelmek közt telt le egész húszonnégy éves koráig katona volt, vitéz katona, ott is becsületet hozott a magyar névre, tanúsítják ezt érdemrendéi, miket több küludvartól kapott a lipcsei ütközetben fontos megbízatással küldetvén Blücherhez, az ellenség valamennyi õrszemein keresztül, a portyázok csatárlánczai között lovagolt át az õsz vezérhez s ugyan azon az uton tért ismét vissza saját hadseregéhez. (Forrás:Vasárnapi Ujság 1. évf. 27. sz. (1854. szeptember 3.))Scroll to Top